Compare Listings

INTEGRITET

Ne udhëhiqemi nga parimi i integritetit duke punuar dhe besuar në krijimin e marrëdhënieve të ndërsjellta morale dhe konform rregullave e ligjeve, me të gjithë klientët dhe bashkëpunëtorët tanë.

RISI

Jemi të fokusuar në ofrimin e produkteve dhe koncepteve më inovative, duke ndikuar drejtpërdrejt në zhvillimin e tregut Real Estate në Shqipëri.

PARTNERITET

Ndërtojmë marrëdhënie profesionale partneriteti me klientët dhe bashkëpunëtorët tanë, duke ofruar këshillim financiar dhe garantuar besim e korrektësi.

PERGJEGJESI

Ne jemi të orientuar për të siguruar zhvillim në mjedisin ekonomik dhe gjithashtu në mjedis më të gjerë shoqëror duke respektuar ligjet, sigurimin e barazisë në punë, si dhe me përgjegjësi të lartë sociale.

ORIENTIM DREJT KLIENTIT

Ne u përkushtohemi klientëve tanë me standardet më të larta të profesionalizmit, përvojës, në ruajtjen e privatësisë dhe konfidencialitetit, si dhe aftësive në prezantimin e portofolit të pasurive të paluajtshme.