KULTURA E KORPORATËS

Grupi BALFIN është një organizatë që synon të krijojë një terren të rehatshëm për ekonomitë, bizneset dhe për njerëzit që të rriten e të performojnë më mirë. Ne investojmë në inovacion, në shërbime të jashtëzakonshme dhe në standardet më të larta etike të biznesit. Nëpërmjet operacioneve tona të qëndrueshme, ne krijojmë vlerë për aksionarët dhe komunitetet tona. Vlerat e Grupit BALFIN janë një pjesë integrale e organizatës, në mënyrë që të gjithë punonjësit, në të gjitha kompanitë e Grupit, të mund të punojnë dhe të arrijnë sukses së bashku. Vlerat dhe kultura e korporatës zë një vend shumë të rëndësishëm në Grupin BALFIN. Ne besojmë se mënyra se si arrijmë rezultatet ka të njëjtën rëndësi si vetë rezultatet.

MISIONI

Të lehtësojmë jetën e klientëve tanë, qofshin ata individë apo biznese, përmes ofrimit të një game të plotë shërbimesh në Pasuri të Patundshme, Menaxhim të Aseteve &Pronave dhe Hospitality duke filluar nga kërkimet/konsulenca, në gjetjen e pronës së duhur dhe në ofrimin e mbështetjes maksimale në menaxhimin e saj. Të gjitha këto të ofruara përmes një skuadre ekspertësh.

VIZIONI

Vizioni ynë është të bëhemi lider në tregun shqiptar, duke ofruar ekspertizë dhe shërbime cilësore në 360 gradë në fushën e Pasurive të Patundshme, Menaxhimit të Aseteve dhe Pronave si dhe Hospitality.

KULTURA E KORPORATËS

MISIONI

VIZIONI

Grupi BALFIN është një organizatë që synon të krijojë një terren të rehatshëm për ekonomitë, bizneset dhe për njerëzit që të rriten e të performojnë më mirë. Ne investojmë në inovacion, në shërbime të jashtëzakonshme dhe në standardet më të larta etike të biznesit. Nëpërmjet operacioneve tona të qëndrueshme, ne krijojmë vlerë për aksionarët dhe komunitetet tona. Vlerat e Grupit BALFIN janë një pjesë integrale e organizatës, në mënyrë që të gjithë punonjësit, në të gjitha kompanitë e Grupit, të mund të punojnë dhe të arrijnë sukses së bashku. Vlerat dhe kultura e korporatës zë një vend shumë të rëndësishëm në Grupin BALFIN. Ne besojmë se mënyra se si arrijmë rezultatet ka të njëjtën rëndësi si vetë rezultatet.

Të lehtësojmë jetën e klientëve tanë, qofshin ata individë apo biznese, përmes ofrimit të një game të plotë shërbimesh në Pasuri të Patundshme, Menaxhim të Aseteve &Pronave dhe Hospitality duke filluar nga kërkimet/konsulenca, në gjetjen e pronës së duhur dhe në ofrimin e mbështetjes maksimale në menaxhimin e saj. Të gjitha këto të ofruara përmes një skuadre ekspertësh.

Vizioni ynë është të bëhemi lider në tregun shqiptar, duke ofruar ekspertizë dhe shërbime cilësore në 360 gradë në fushën e Pasurive të Patundshme, Menaxhimit të Aseteve dhe Pronave si dhe Hospitality.

VLERAT TONA

VLERAT TONA

KARRIERA