MENAXHIMI I ASETEVE
DHE PRONAVE

Suksesin e filozofisë sonë e dëshmon menaxhimi i aseteve dhe pronave në emër të pronarëve të tyre, duke konfirmuar rolin e një partneri të besueshëm për vendime të rëndësishme në investime që ndihmojnë në rritjen e portofolit të tyre.

BRE&H ndihmon në optimizimin e aseteve duke maksimizuar performancën operacionale. Ne ndihmojmë të kultivojmë vlerën e tregut, duke bërë që prona të rrisi përfitimet.

Suksesin e filozofisë sonë e dëshmon menaxhimi i aseteve dhe pronave në emër të pronarëve të tyre, duke konfirmuar rolin e një partneri të besueshëm për vendime të rëndësishme në investime që ndihmojnë në rritjen e portofolit të tyre.

BRE&H ndihmon në optimizimin e aseteve duke maksimizuar performancën operacionale. Ne ndihmojmë të kultivojmë vlerën e tregut, duke bërë që prona të rrisi përfitimet.

SHËRBIME KONSULENCE

Konsulenca jonë ofron një larmishmëri shërbimesh, duke e ndjekur procesin nga skicat e para deri në momentin kur njësia fillon operimin.
• Studime mbi zbatueshmërinë e projekteve
• Administrim i rezidencës
• Kërkime tregu
• Konsulencë për dizajnin e koncepteve
• Menaxhimi i qiradhënies

ADMINISTRIM I REZIDENCËS

Qëllimi ynë është që të rrisim vlerën e çdo prone.
Këtu përfshihet:
• Mbledhja e qirasë nga tenantët dhe kalimi i saj tek pronari
• Menaxhimi i qirave të tenantëve
• Inspektimi i zonave të përbashkëta
• Aksesimi i pronës për inspektimin teknik sa i përket riparimeve të ndryshme të saj dhe më pas punohet për buxhetimin e riparimeve
• Ofrimi në kohë i shërbimeve për tenantët
• Vlerësimi i normave të qirasë së tregut për t’i mbajtur ato sa më konkurruese
• Menaxhimi i dëbimeve nga prona
• Reduktimi i shpenzimeve variable

MENAXHIM I PËRDITSHËM

•Zbërthimi/ Interpretimi i ligjeve dhe rregulloreve qiradhënës – qiramarrës
• Zbatimi i kërkesave për mirëmbajtje dhe riparime
• Menaxhimi i qiramarrësve
• Menaxhimi i qirasë
• Mbikëqyrja e punonjësve të tjerë
• Menaxhimi i buxhetit
• Menaxhimi i taksave
• Programe shkëmbimi

KONCEPTIM DHE ZHVILLIM I AMBIENTEVE REKREATIVE PËR FËMIJË DHE TË RRITUR

• Konceptimi i projektit dhe Monitorimi i tregut
• Koordinim i projektit dhe përgatitja për ta bërë shërbimin funksional
• Menaxhimi ose gjetja e bashkëpunëtorëve për projektin

OFRIMI I SHËRBIMEVE NDAJ PALËVE TË TRETA

• Krijimi i paketave të shërbimeve të ndryshme
• Krijimi i fushës së veprimit për projekte të ndryshme

PORTOFOLI I MENAXHIMIT TË
ASETEVE DHE PRONËS

• Promenade Green Coast
• Promenade Vala Mar
• Nazar Beach by Green Coast
• 50 Vila me qira
• Njësi shërbimi në Univers City
• Piazza RH Liqeni – Coming soon.

THE BRANDS

NAZAR BY GREEN COAST
ULLIRI RESTAURANT
SKYSPORTS CENTER
WHISKEY AT GREEN COAST
BOHEMIAN BEACH BAR
PALESTE BEACH BAR
CAPRI BEACH BAR
BAMBOO SPA VILLA
YOGURTERIA
ENJOY –FINE CIGARS & SPIRITS
SPAR
SUNSET SEANEMA

THE SERVICES

ATM: TIRANA BANK & RAIFFEISEN
FARMANET DRUGSTORE
STAFF FOR SERVICES
RECEPTION 24/7
BUGGY SERVICE
DEDICATED PARKING FOR BICYCLES AND VEHICLES
PLAYGROUND
SECURITY 24/7
P.A.C ACCESSIBILITY SERVICES
CAESAR’S BEACH
HELIPAD
INTEGRATED SERVICES CENTER
ACCESSORIES SHOP
LIBRARY