PARTNERI TË CILIT MUND T’I BESONI!

Slide Menaxhimi i
Aseteve dhe
Pronave
Pasuri të Patundshme Hospitality TRE
SHTYLLA
KRYESORE
BIZNESI

SHËRBIMET
TONA

PASURI TË PATUNDSHME
Marrëdhënia me klientin nuk përfundon në momentin kur një klient blen një vilë apo një apartament.

MENAXHIMI I ASETEVE
DHE PRONAVE

Ne jemi kompania e parë në Shqipëri që menaxhon projekte me përdorim miks falë portofolit tonë të larmishëm të pronave.

SHËRBIME HOSPITALITY
Ekspertët tanë të hospitality kanë një përvojë të gjatë në të gjitha fushat e kësaj industrie. Ata përdorin qasjen e duhur për të ofruar strategji, zgjidhje reale dhe me kosto efektive.

SHËRBIME MARKETINGU
Falë strukturës organizative të përbërë nga një staf i përkushtuar dhe i specializuar me një përvojë të gjatë në marketing dhe komunikim.

FINANCIM I PRONËS
Në bashkëpunim me bankat tona partnere në Shqipëri, ne ofrojmë për klientët tanë opsione konkurruese financimi, me normat më të favorshme të interesit.

SHËRBIME KONSULENCE
Nga konsultimi deri tek mbyllja e marrëveshjeve, profesionistët tanë janë të përkushtuar për të arritur rezultate optimale për klientët tanë.

SHIKO MË SHUMË

NJIHUNI ME PROJEKTET
TONA

Slide PERFORMANCA E KOMPANISË: NORMA E RRITJES VJETORE: 30% Portofoli i projekteve është trefishuar në sektorin e pasurive të patundshme,
menaxhimit të aseteve dhe pronave si dhe në hospitality.
FAKTE PORTOFOL ELITAR I
PRONAVE PREMIUM
MILIONË EURO 900 180 TË PUNËSUAR LINJA BIZNESI Menaxhim dhe
Shërbime Hoteliere
Menaxhimi i Aseteve
dhe Pronave
Pasuri të
Patundshme
TË ARDHURA VJETORE
MILIONË EURO:
NUMËR PROJEKTESH
QË MENAXHOHEN:
150 20

NE NË RRJETET SOCIALE

BROSHURAT