Compare Listings

Eltion KOÇI

Sales Director of Balfin Real Estate & Hospitality

Eltioni vjen nga një eksperiencë e larmishme në institucione të ndryshme bankare dhe korporatë. Ai ka përvojë shumëvjeçare në shitjen e produkteve dhe shërbimeve financiare, zhvillim dhe drejtim skuadrash, menaxhim projektesh, hartim dhe zbatim...

View My Properties

Ermira BALA

Sales Manager of Balfin Real Estate & Hospitality

Ermira Bala është një nga menaxheret e shitjeve të ekipit te Balfin Real Estate. Ermira vjen nga një eksperiencë në shitje të gjatë dhe të suksesshme në industrinë e telekomunikacionit. E vetëdijshme që blerja...

View My Properties

Fjoralba Barjami

Sales Manager of Balfin Real Estate & Hospitality

Fjoralba është një nga menaxherët e shitjes në skuadrën e Balfin Real Estate & Hospitality. Fjoralba ka aftësi shumë të mira organizative, menaxhuese, analitike dhe negociuese, si edhe aftësi shumë të mira ndërveprimi në...

View My Properties

Hendi KONO

Client Realtionship Officer of Balfin Real Estate & Hospitality

Kujdesi ndaj klientit, ndërtimi i besimit, transparenca dhe duke qenë gjithmonë aty për të dëgjuar nevojat dhe kërkesat e klientëve, si edhe për të lehtësuar të gjithë procesin e shitjeve, bëjnë që Hendi Kono...

View My Properties