Compare Listings

Hapësira për Magazinim-AMBASADOR 2

Rr.”Dervish Hima”, pranë Kodrave të Liqenit dhe stadiumit “Qemal Stafa”, Tiranë, Shqipëri.

Parkime, Prona të tjera

Balfin Real Estate

4 months ago

Parkime, Prona të tjera

4 months ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

BRE&H

11 months ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

11 months ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

Balfin Real Estate

2 years ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

2 years ago