Compare Listings

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

BRE&H

1 year ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

1 year ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

Balfin Real Estate

2 years ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

2 years ago

Ambient Tregtar 1- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit.

m²: 238.19

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

3 years ago

---

m²: 238.19

Ambiente Tregtare

3 years ago

Ambient Tregtar 2- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 50.18

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

3 years ago

---

m²: 50.18

Ambiente Tregtare

3 years ago

Ambient Tregtar 3- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 50.57

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

3 years ago

---

m²: 50.57

Ambiente Tregtare

3 years ago

Ambient Tregtar 4- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 182.4

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

3 years ago

---

m²: 182.4

Ambiente Tregtare

3 years ago

Ambient Tregtar 5- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 128.16

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

3 years ago

---

m²: 128.16

Ambiente Tregtare

3 years ago