Compare Listings

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

BRE&H

11 months ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

11 months ago

Zyra 10 – PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

Zyra

Balfin Real Estate

12 months ago

---

12 months ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

Balfin Real Estate

2 years ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

2 years ago

Ambient Tregtar 1- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit.

m²: 238.19

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

2 years ago

---

m²: 238.19

Ambiente Tregtare

2 years ago