Niveli i Cmimit From to

Compare Listings

Ambiente Tregtare, Prona të tjera

Balfin Real Estate

5 days ago

Ambiente Tregtare, Prona të tjera

5 days ago

m²: 298.39

Ambiente Tregtare, Njësi shërbimi

Balfin Real Estate

3 months ago

---

m²: 298.39

Ambiente Tregtare, Njësi shërbimi

3 months ago

Ambient Tregtar 1- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit.

m²: 238.19

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

3 months ago

---

m²: 238.19

Ambiente Tregtare

3 months ago

Ambient Tregtar 2- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 50.18

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

3 months ago

---

m²: 50.18

Ambiente Tregtare

3 months ago

Ambient Tregtar 3- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 50.57

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

3 months ago

---

m²: 50.57

Ambiente Tregtare

3 months ago

Ambient Tregtar 4- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 182.4

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

3 months ago

---

m²: 182.4

Ambiente Tregtare

3 months ago