Compare Listings

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

BRE&H

6 months ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

6 months ago

Zyra 10 – PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

Zyra

Balfin Real Estate

7 months ago

---

7 months ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

Balfin Real Estate

2 years ago

Ambiente Tregtare, Ambiente Tregtare, Njësi Shërbimi dhe Zyra, Prona të tjera

2 years ago