Niveli i Cmimit From to

Compare Listings

Ambient Tregtar 6- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 37.35

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

10 months ago

---

m²: 37.35

Ambiente Tregtare

10 months ago

Ambient Tregtar 7- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 236.85

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

11 months ago

---

m²: 236.85

Ambiente Tregtare

11 months ago

Ambient Tregtar 8- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 68.62

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

11 months ago

---

m²: 68.62

Ambiente Tregtare

11 months ago

Ambient Tregtar 9- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 41.01

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

11 months ago

---

m²: 41.01

Ambiente Tregtare

11 months ago

Ambient Tregtar 10- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 51.57

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

11 months ago

---

m²: 51.57

Ambiente Tregtare

11 months ago

Ambient Tregtar 11- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 84.4

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

11 months ago

---

m²: 84.4

Ambiente Tregtare

11 months ago

Ambient Tregtar 12- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 84.4

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

11 months ago

---

m²: 84.4

Ambiente Tregtare

11 months ago

Ambient Tregtar 13- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 90.64

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

11 months ago

---

m²: 90.64

Ambiente Tregtare

11 months ago

Ambient Tregtar 14- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 29.23

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

11 months ago

---

m²: 29.23

Ambiente Tregtare

11 months ago