Compare Listings

Commercial unit 1- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit.

m²: 238.19

Commercial Environment

Balfin Real Estate

12 months ago

m²: 238.19

Commercial Environment

12 months ago

Commercial unit 2 – PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 50.18

Commercial Environment

Balfin Real Estate

12 months ago

m²: 50.18

Commercial Environment

12 months ago

Commercial unit 3 – PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 50.57

Commercial Environment

Balfin Real Estate

1 year ago

m²: 50.57

Commercial Environment

1 year ago

Commercial unit 4 – PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 182.4

Commercial Environment

Balfin Real Estate

1 year ago

m²: 182.4

Commercial Environment

1 year ago

Commercial unit 5- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 128.16

Commercial Environment

Balfin Real Estate

1 year ago

m²: 128.16

Commercial Environment

1 year ago

Commercial unit 6- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 37.35

Commercial Environment

Balfin Real Estate

1 year ago

m²: 37.35

Commercial Environment

1 year ago

Commercial unit 7- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 236.85

Commercial Environment

Balfin Real Estate

1 year ago

m²: 236.85

Commercial Environment

1 year ago