Compare Listings

Hendi KONO

Client Realtionship Officer at Balfin Real Estate

Kujdesi ndaj klientit, ndërtimi i besimit, transparenca dhe duke qenë gjithmonë aty për të dëgjuar nevojat dhe kërkesat e klientëve, si edhe për të lehtësuar të gjithë procesin e shitjeve, bëjnë që Hendi Kono të jetë një Koordinator Klienti i Suksesshëm.
Kujdesi për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie sa më të mira me klientin, bëjnë që Hendi të kuptojë nevojat dhe kërkesat e tyre, duke siguruar që cilësia dhe shërbimi të tejkalojnë pritshmëritë e tyre.

CONTACT Hendi KONO