Compare Listings

Fjoralba Barjami

Sales Manager at Balfin Real Estate

Fjoralba është një nga menaxherët e shitjes në skuadrën e Balfin Real Estate & Hospitality.

Fjoralba ka aftësi shumë të mira organizative, menaxhuese, analitike dhe negociuese, si edhe aftësi shumë të mira ndërveprimi në biznes dhe shitje.

E fokusuar në mënyrë të veçantë te krijimi i marrëdhënieve mbi baza besueshmërie dhe korrektësie me klientin, si edhe ofrimi i shërbimit tepër profesional dhe cilësor, garantojnë gjetjen e zgjidhjes më optimale për të gjithë klientët dhe krijimin e një marrëdhënie të suksesshme afatgjatë.

CONTACT Fjoralba Barjami