Compare Listings

Elvis MARKU

Senior Sales & Assets Manager at Balfin Real Estate

Elvis Marku është menaxher i lartë i shitjeve në Balfin Real Estate. Eksperienca e gjatë në shitjen e pronave premium dhe në industrinë e telekomunikacionit, e bëjnë atë profesionist në fushën e pasurive të patundshme dhe ekspert në fushën e negociatave. Ai është i vetëdijshëm që të realizosh shitje nuk do të thotë thjesht të shesësh, por mbi të gjitha të krijosh besim, marrëdhënie të suksesshme, reciproke, dhe të qëndrueshme duke u kujdesur dhe forcuar vlerat e kompanisë.

CONTACT Elvis MARKU