Compare Listings

Arjon Parapani

Listing Manager at Balfin Real Estate

Arjon Parapani është Menaxher Listimi pranë Balfin Real Estate & Hospitality. Me një përvojë të gjatë jo vetëm në tregun shqiptar por edhe atë ndërkombëtar, Arjoni është shumë i aftë në zhvillim biznesi, negociata dhe planifikim efektiv. Aftësia për të krijuar marrëdhënie shumë të mira me kolegët dhe bashkëpunëtorët, qasja e orientuar drejt klientit dhe zgjidhjes efektive të problemeve, si dhe aftësitë e shkëlqyera organizative dhe menaxhimi i kohës, janë pika të forta të tij.

CONTACT Arjon Parapani