Compare Listings

13 Rezultate - Dëshironi ta ruani këtë kërkim?

Ndaj Sipas:

Ambient Tregtar 1- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit.

m²: 238.19

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

1 year ago

---

m²: 238.19

Ambiente Tregtare

1 year ago

Ambient Tregtar 2- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 50.18

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

1 year ago

---

m²: 50.18

Ambiente Tregtare

1 year ago

Ambient Tregtar 4- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 182.4

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

1 year ago

---

m²: 182.4

Ambiente Tregtare

1 year ago

Ambient Tregtar 5- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 128.16

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

1 year ago

---

m²: 128.16

Ambiente Tregtare

1 year ago

Ambient Tregtar 6- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 37.35

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

1 year ago

---

m²: 37.35

Ambiente Tregtare

1 year ago

Ambient Tregtar 7- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 236.85

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

1 year ago

---

m²: 236.85

Ambiente Tregtare

1 year ago

Ambient Tregtar 8- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 68.62

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

1 year ago

---

m²: 68.62

Ambiente Tregtare

1 year ago

Ambient Tregtar 9- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 41.01

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

1 year ago

---

m²: 41.01

Ambiente Tregtare

1 year ago

Ambient Tregtar 10- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 51.57

Ambiente Tregtare

Balfin Real Estate

1 year ago

---

m²: 51.57

Ambiente Tregtare

1 year ago