Compare Listings

18 Results - Save this Search?

Sort by:

Ambient Tregtar 1- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit.

m²: 238.19

Ambiente Tregtare

BRE&H

4 years ago

m²: 238.19

Ambiente Tregtare

4 years ago

Ambient Tregtar 2- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 50.18

Ambiente Tregtare

BRE&H

4 years ago

m²: 50.18

Ambiente Tregtare

4 years ago

Ambient Tregtar 3- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 50.57

Ambiente Tregtare

BRE&H

4 years ago

m²: 50.57

Ambiente Tregtare

4 years ago

Ambient Tregtar 4- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 182.4

Ambiente Tregtare

BRE&H

4 years ago

m²: 182.4

Ambiente Tregtare

4 years ago

Ambient Tregtar 5- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 128.16

Ambiente Tregtare

BRE&H

4 years ago

m²: 128.16

Ambiente Tregtare

4 years ago

Ambient Tregtar 6- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 37.35

Ambiente Tregtare

BRE&H

4 years ago

m²: 37.35

Ambiente Tregtare

4 years ago

Ambient Tregtar 7- PARK GATE

Pranë hyrjes së Parkut të Tiranës në Rrugën e Elbasanit

m²: 236.85

Ambiente Tregtare

BRE&H

4 years ago

m²: 236.85

Ambiente Tregtare

4 years ago